دانلود آهنگ محمد نوری در ماه باران

Download Music Mohammad Noori Dar Mahe Baran

آهنگ محمد نوری بنام در ماه باران

زان سبوی گلریز در پیاله ام ریز کاروانی از گل می آید

سرمستِ دیدار ابر نوبهاران می بارد بر جانِ هوشیار

دانلود آهنگ محمد نوری در ماه باران

 

متن آهنگ در ماه باران از محمد نوری

زان سبوی گلریز در پیاله ام ریز کاروانی از گل می آید

سرمستِ دیدار ابر نوبهاران می بارد بر جانِ هوشیار

آغازی تو سافی پایانی تو ساقی پیدایی تو ساقی پنهانی تو ساقی

با تو رفتن بی نشانِ عاشقانه با تو بودن

دل نهادن دل سپردن از زبانِ تو شُنودن

عاشقان را خبرِ باد ِ بهاران داری گل و گلبرگ و طراوت بوی باران داری

همرهِ خلوتِ شب آمده ای باز در دیده دارم شعر باران

یادِ رخسارِ تو خورشیدِ دلم شد مهمانِ چشمم رویای تو

در باغِ جانم آوای تو مثلِ نسیمی ، بر موجِ آب

مثلِ پریدن پرواز خواب

بر بالِ ابری پنهان رویای مستی در خوابِ برگی تنها پروازِ هستی

در ماه باران باران اندوهِ پاییز آمد هزاران لحظه پرنده ی من تو بخوان

از روزگاران روزی پرنده ی من تو بمان

در باغِجانم بخوان ترانه ها را در سبزه زاران ببین پروانه ها را

تو همنشین و آشنایِ خسته هایی پربسته هایی

آتشِ عشقِ جان رسته هایی

همه غنچه ها گرفته از تو نام همه لاله ها گرفته از تو جان

زان سبوی گلریز در پیاله ام ریز کاروانی از گل می آید

سرمستِ دیدار ابر نوبهاران می بارد بر جانِ هوشیار

بالایی تو ساقی والایی تو ساقی دریایی تو ساقی صحرایی تو ساقی

آغازی تو سافی پایانی تو ساقی پیدایی تو ساقی پنهانی تو ساقی

aghazi to shaghi payani to saghi peydaee to saghi penhani to saghi

مستی تو ساقی هوشیاری تو ساقی رازی تو ساقی بیداری تو ساقی

masti to saghi hoshyari to saghi razi to saghi bidari to saghi

بالایی تو ساقی والایی تو ساقی دریایی تو ساقی صحرایی تو ساقی

آغازی تو سافی پایانی تو ساقی پیدایی تو ساقی پنهانی تو ساقی

aghazi to shaghi payani to saghi peydaee to saghi penhani to saghi

مستی تو ساقی هوشیاری تو ساقی رازی تو ساقی بیداری تو ساقی

masti to saghi hoshyari to saghi razi to saghi bidari to saghi

ترانه آهنگ در ماه باران از محمد نوری

مستی تو ساقی هوشیاری تو ساق، رازی تو ساقی بیداری تو ساقی

بالایی تو ساقی والایی تو ساقی دریایی تو ساقی صحرایی تو ساقی

آغازی تو سافی پایانی تو ساقی پیدایی تو ساقی پنهانی تو ساقی

aghazi to shaghi payani to saghi peydaee to saghi penhani to saghi

مستی تو ساقی هوشیاری تو ساقی رازی تو ساقی بیداری تو ساقی

masti to saghi hoshyari to saghi razi to saghi bidari to saghi